Podstawowa Opieka Zdrowotna 

W naszej przychodni pacjenci mogą korzystać z usług lekarzy rodzinnych.

W trosce o kompleksowość świadczeń staramy się zapewnić naszym pacjentom dostęp do wielu badań jakie gwarantuje podstawowa opieka zdrowotna na miejscu – w budynku naszej przychodni.

– wykaz świadczeń diagnostycznych udzielana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej realizującego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

Każdy pacjent ma prawo do wyboru dowolnego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – należy tylko osobiście wypełnić deklarację wyboru lekarza. Otrzymacie je Państwo w rejestracji przychodni. Warunkiem korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej jest okazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

– eWUŚ – elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU)

Pacjentów prosimy o wcześniejsze rejestrowanie się na wizytę do lekarza – osobiście lub telefonicznie.

 

Lekarz rodzinny dzieci i dorosłych

przyjmuje:

lek. med. ogólnej Włodzimierz Hoffmann

specj. chorób wewnętrznych Robert Piaskowski

specj. medycyny rodzinnej Przemysław Skorwider

specj. medycyny rodzinnej Krzysztof Gerc

 

Gabinet zabiegowy

W gabinecie zabiegowym bezpłatnie realizowane są skierowania od lekarzy z naszej przychodni.

Pozostałe zlecenia realizowane są odpłatnie.

Wykonujemy iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne i śródskórne. Ponadto pomiary ciśnienia, glikemii, badanie EKG.

 

Gabinet szczepień

W gabinecie szczepień bezpłatnie realizowane są szczepienia dzieci i młodzieży w wieku od lat 0 do 18 wg kalendarza szczepień.

Pozostałe szczepienia są odpłatne.

 

Pracownia diagnostyki USG

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej bezpłatnie wykonuje się badanie USG jamy brzusznej pacjentom u których lekarz naszej przychodni stwierdzi – na podstawie wywiadu – że takie badanie jest konieczne dla postawienia diagnozy i wyda skierowanie.

Na żądanie pacjenta – badanie wykonywane jest odpłatnie!

Badanie ultrasonograficzne jest badaniem nieinwazyjnym, ale wymaga od pacjenta odpowiedniego przygotowania się do badania.

Przygotowanie się do badania usg jamy brzusznej.

 

Badanie EKG

Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca.

EKG jest badaniem nieinwazyjnym czyli nienaruszającym tkanek ciała. Jest badaniem bezbolesnym i nie związanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Nie wymaga specjalnego przygotowania lub opieki po wykonanym badaniu.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej bezpłatnie wykonuje się badanie EKG pacjentom u których lekarz naszej przychodni stwierdzi – na podstawie wywiadu – że takie badanie jest konieczne dla postawienia diagnozy i wyda skierowanie.

Na żądanie pacjenta – badanie wykonywane jest odpłatnie!

 

Punkt laboratoryjny

Przychodnia „Na Parcelkach” ściśle współpracuje z laboratorium diagnostycznym CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ mającym swoją siedzibę w Ostrowie Wlkp. przy ul. Brzozowej 7, tel. 519 062 514

Punkt pobrania krwi i moczu w siedzibie przychodni czynny jest codziennie od godz. 8.00 do 9.30.

Wyniki dostarczane są do przychodni i tu można je odebrać.

Pacjenci mają też możliwość przeglądania swoich wyników – po uprzednim zarejestrowanie swoich danych i adresu e-mail w laboratorium – na stronie internetowej CENTRUM DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ.

W punkcie pobrań istnieje też możliwość wykonania badań laboratoryjnych osobom nie posiadającym skierowania od lekarza – będzie to badanie płatne wg cennika punktu pobrań.

więcej: www.cdl.pl

 

Badanie słuchu – audiometria

Bezpłatne badanie słuchu przeprowadzane są w każdy piątek od godz. 10.30 dla wszystkich pacjentów – będących naszymi pacjentami rodzinnymi, korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą poradnię otolaryngologiczną jak i dla pacjentów nigdy nie korzystających z usług Przychodni „Na Parcelkach”.

Badanie słuchu – audiometria jest badaniem nieinwazyjnym i polega na ocenie reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej.

Badanie wykonuje: „MKACZ MED Protetyka Słuchu Dariusz Klinowski” z Poznania

więcej na: www.facebook.com/mkaczmed/

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

przyjmuje:

specjalista otolaryngolog lek. Janina Bolewska-Wesołowska

Osoby chcące skorzystać z porady otolaryngologa muszą posiadać skierowanie wystawione przez swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę wystawione w poradni realizującej kontrakt z NFZ.

Skierowania wystawione w gabinetach prywatnych nie uprawniają do skorzystania z wizyty w poradni w ramach ubezpieczenia.

Pacjentów prosimy o wcześniejsze rejestrowanie się na wizytę do lekarza – osobiście lub telefonicznie.

 

Poradnia neurologiczna

przyjmuje:

specjalista neurolog lek. Zbigniew Pietrzak

lek. med. Witold Pawelczak

Osoby chcące skorzystać z porady neurologa muszą posiadać skierowanie wystawione przez swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę wystawione w poradni realizującej kontrakt z NFZ.

Skierowania wystawione w gabinetach prywatnych nie uprawniają do skorzystania z wizyty w poradni w ramach ubezpieczenia.

Pacjentów prosimy o wcześniejsze rejestrowanie się na wizytę do lekarza – osobiście lub telefonicznie.

 

EEG

Pacjenci poradni neurologicznej, którzy otrzymali od lekarza skierowanie na badanie EEG proszeni są o zgłoszenie się do rejestracji w celu wyznaczenia terminu badania.

Badanie EEG (elektroencefalografia) jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – elektroencefalogram.

Badanie EEG nie wymaga specjalnego przygotowania lub opieki po wykonanym badaniu.