Poradnia otolaryngologiczna

przyjmuje:

specjalista otolaryngolog lek. Janina Bolewska-Wesołowska

Osoby chcące skorzystać z porady otolaryngologa muszą posiadać skierowanie wystawione przez swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę wystawione w poradni realizującej kontrakt z NFZ.

Skierowania wystawione w gabinetach prywatnych nie uprawniają do skorzystania z wizyty w poradni w ramach ubezpieczenia.

Pacjentów prosimy o wcześniejsze rejestrowanie się na wizytę do lekarza – osobiście lub telefonicznie.

 

Poradnia neurologiczna

przyjmuje:

specjalista neurolog lek. Zbigniew Pietrzak

lek. med. Witold Pawelczak

Osoby chcące skorzystać z porady neurologa muszą posiadać skierowanie wystawione przez swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę wystawione w poradni realizującej kontrakt z NFZ.

Skierowania wystawione w gabinetach prywatnych nie uprawniają do skorzystania z wizyty w poradni w ramach ubezpieczenia.

Pacjentów prosimy o wcześniejsze rejestrowanie się na wizytę do lekarza – osobiście lub telefonicznie.

 

EEG

Pacjenci poradni neurologicznej, którzy otrzymali od lekarza skierowanie na badanie EEG proszeni są o zgłoszenie się do rejestracji w celu wyznaczenia terminu badania.

Badanie EEG (elektroencefalografia) jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – elektroencefalogram.

Badanie EEG nie wymaga specjalnego przygotowania lub opieki po wykonanym badaniu.